Landelijke monitor (hoog)begaafdheid 2021-2022

Landelijke monitor (hoog)begaafdheid 2021-2022

SWV PO 30 06 kreeg enkele jaren geleden een landelijke subsidie voor onze activiteiten rondom meer- en hoogbegaafdheid. Meer daarover kun je lezen in dit nieuwsbericht.

De afgelopen jaren hebben we in onze regio van alles gedaan. We investeren in professionalisering met bijvoorbeeld de opleiding talentbegeleider en met webinars, hebben de MindXperience en Challenges voor leerlingen en faciliteren intervisie. Maar wat doen andere samenwerkingsverbanden en wat zijn de resultaten van de subsidie? Dat wordt regelmatig gemeten.

Uitkomsten derde monitor meting 2021-22

Afgelopen jaar heeft de derde meting van het monitoronderzoek onder samenwerkingsverbanden plaatsgevonden. De vragenlijst van deze meting is door veel samenwerkingsverbanden ingevuld. In december 2022 is het rapport van de derde monitormeting over schooljaar 2021-2022 en een factsheet met de belangrijkste uitkomsten verschenen. Het factsheet met de samenvatting vind je hier. Een uitgebreide toelichting en de documenten vind je ook op deze pagina.