Challenge #11

Challenge #11 Schoon water en goede sanitaire voorzieningen

 

Wist je dat Nederland supergoed is in het schoonmaken van water?
Wist je dat in 2022 85% van alle stikstof en 87% van alle fosfor uit ons afvalwater werd verwijderd?
Wist je dat er in Nederland erg veel water wordt gebruikt per inwoner; in 2022 wat dit gemiddeld 397 m2!
In Nederland is schoon drinkwater en voldoende wc’s voor iedereen heel gewoon. Dat is niet overal zo!

In Challenge #11 vragen we je om mee te denken over wat je in je eigen omgeving kunt doen om te zorgen voor schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. 

Schoon water en goede sanitaire voorzieningen

 

De afgelopen drie jaar hebben we al tien challenges gehad over verschillende werelddoelen. Bij de nieuwe Challenge #11 gaan we in op Werelddoel 6: Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen voor iedereen.

 

‘Drink de kraan maar leeg’, zeggen mensen als je heel veel dorst hebt. Dat lukt je nooit, want schoon drinkwater is er in Nederland meer dan genoeg. Dat is lang niet overal zo. In sommige landen is drinkwater niet gemakkelijk te verkrijgen en/of vervuild. Wereldwijd halen ongeveer twee miljard mensen hun water uit vervuilde bronnen. Hetzelfde geldt voor de wc, wasbak en douche. Wist je dat er maar liefst 2,4 miljard mensen op de wereld geen gebruik kunnen maken van schone toiletten en ander sanitair? Dat moet veranderen! In 2030 moet iedereen toegang hebben tot schoon drinkwater en goed en schoon sanitair. Daarvoor moeten alle landen goede waterzuivering hebben. En er moet minder afval in het water terechtkomen. In deze challenge willen we je vragen om mee te denken over hoe je hier in je eigen omgeving een steentje aan kunt bijdragen.

 

Wat houdt de Challenge in?

 

In Challenge #11 vragen we je om mee te denken over wat je in je eigen omgeving kunt doen om te zorgen voor schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen.

 

Verwerk je beste ideeën in een filmpje, boek, bouwwerk, liedje, rap of … Alle ideeën zijn welkom. De ideeën worden beoordeeld op originaliteit/creativiteit in uitvoering en inhoud en je kunt leuke prijzen winnen!

 

Aanmelden

 

Doe je mee? Tot 21 februari 2024 kun je jezelf of je groep aanmelden voor Challenge #11.
Aanmelden kan door een individuele inschrijving of groepsinschrijving.

 

Je kunt ook deelnemen aan de online workshops en gastsprekerslessen. Deze vinden plaats van 23 februari tot en met 29 maart 2024. De onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn onder meer de waterhuishouding wereldwijd, de waterhuishouding in Nederland en nieuwe uitvindingen met betrekking tot waterbesparing en sanitaire voorzieningen. Super interessante onderwerpen dus.

 

Je wordt begeleid door begeleiders van plusklassen in het HB Atelier en er worden gastsprekers uitgenodigd. Kortom, het belooft weer een mooie Challenge te worden. Doe je ook mee?

 

Stuur jouw beste idee voor Challenge #11: Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen voor 4 april 2024 naar challenge@swvpo3006.nl.

 

De Challenges van het HB Atelier zijn vooral bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs, die extra uitdaging nodig hebben. Veel succes!