Challenge #10

Challenge #10 Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

 

Wist je dat er bijna nergens in Europa minder moorden worden gepleegd dan in Nederland?
Wist je dat er in ons land steeds minder mensen in de gevangenis zitten?
Wist je dat we in Nederland goed scoren op het deelnemen aan democratie?
Nederlanders hebben vertrouwen in politie, het rechtssysteem en het parlement. Dat is niet overal zo!

In Challenge #10 vragen we je om mee te denken over hoe een veilige wereld er voor jou uit zou kunnen zien.

Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

 

De afgelopen drie jaar hebben we al negen challenges gehad over verschillende werelddoelen. Bij de nieuwe Challenge #10 gaan we in op Werelddoel 16: Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid.

 

Misschien heb je wel eens op het jeugdjournaal gezien, dat er veel landen zijn waar er geen eerlijke regels zijn of waar oorlog is. In deze landen gaat het helemaal niet goed met de kinderen. Onderdrukking, oorlog en mensenrechtenschending komt helaas op veel plekken in de wereld voor. Mensen moeten overal veilig en vrij kunnen zijn, ondanks hun geloof, herkomst of seksuele oriëntatie. Er moet meer worden samengewerkt om tot oplossingen te komen die helpen tegen onrechtvaardigheid, mensenrechtenschending en criminaliteit. Misschien is het beter als kinderen de regels bedenken, omdat kinderen creatieve en levendige ideeën hebben. Daarom willen we je vragen om mee te denken over hoe je in je eigen omgeving hier een steentje aan kunt bijdragen.

 

Wat houdt de Challenge in?

 

In Challenge #10 vragen we je om mee te denken over hoe een veilige wereld er voor jou uit zou kunnen zien.

 

Verwerk je beste ideeën in een filmpje, boek, bouwwerk, liedje, rap of … Alle ideeën zijn welkom. De ideeën worden beoordeeld op originaliteit/creativiteit in uitvoering en inhoud en je kunt leuke prijzen winnen!

 

Aanmelden

 

Doe je mee? Tot 13 oktober 2023 kun je jezelf of je groep aanmelden voor Challenge #10.
Aanmelden kan door een individuele inschrijving of groepsinschrijving.

 

Je kunt ook deelnemen aan de online workshops en gastsprekerslessen. Deze vinden plaats van 27 oktober 2023 tot en met 1 december 2023. Je krijgt dan bijvoorbeeld les over het rechtssysteem en de democratie in Nederland, digitale veiligheid en over de mensen die zorgen voor vrede en veiligheid.

 

Je wordt begeleid door begeleiders van plusklassen in het HB Atelier en er worden gastsprekers uitgenodigd. Kortom, het belooft weer een mooie Challenge te worden. Doe je ook mee?

 

Stuur jouw beste idee voor Challenge #10: Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid voor 7 december 2023 naar challenge@swvpo3006.nl.

 

De Challenges van het HB Atelier zijn vooral bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs, die extra uitdaging nodig hebben. Veel succes!