Professionals

HB-Atelier-online_Professionals

Professionals

Meer- en hoogbegaafden zijn leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Vaak worden ze getypeerd als slim, creatief en met een grote behoefte aan uitdaging. Zo’n 10% procent van onze leerlingen behoort tot deze doelgroep. Binnen de doelgroep zien we veel diversiteit en zijn er ook leerlingen die onderpresteren en/of last hebben van sociaal emotionele problemen. We willen ons onderwijs aan deze doelgroep kwalitatief verbeteren. Daarom is meer- en hoogbegaafdheid een van de speerpunten uit het ondersteuningsplan 2019-2023 van SWV PO 30 06.

Ga naar een van de volgende subpagina’s: