Challenge #8

Challenge #8 Mannen en vrouwen gelijk

 

In deze Challenge vragen we je om mee te denken over wat er binnen jouw school of sportclub nodig is, zodat deze meer genderneutraal wordt.

Mannen en vrouwen gelijk

 

De afgelopen tweeëneenhalf jaar hebben we zeven challenges gehad over verschillende werelddoelen. Bij de nieuwe Challenge #8 gaan we in op Werelddoel 5: Mannen en vrouwen gelijk.

 

We hoeven je natuurlijk niet te vertellen dat jongens en meiden gelijk zijn. Voor mensen die het niet weten, of misschien soms vergeten, is het vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Want volgens de Verenigde Naties is ‘gelijkheid tussen mannen en vrouwen’ de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld.

 

Gelukkig is in veel landen de positie van meisjes en vrouwen de laatste jaren verbeterd. Steeds meer meisjes gaan naar school en wereldwijd komen er meer vrouwen in banen op topposities binnen bedrijven, politiek en organisaties. In 2030 moeten mannen en vrouwen dezelfde kansen hebben.

 

Er moet een eind komen aan geweld tegen vrouwen en meisjes, vrouwenhandel zoals seksuele uitbuiting, kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis. Bovendien heb je vast wel eens gehoord over genderneutraliteit en/of -diversiteit. Want niet iedereen voelt zich thuis in het hokje jongen of meisje. Tijdens Challenge 8 hebben we hier ook zeker aandacht voor.

 

Wat houdt de Challenge in?

 

In Challenge #8 vragen we je om mee te denken over wat er binnen jouw school of sportclub nodig is, zodat deze meer genderneutraal wordt.

 

Verwerk je beste ideeën in een filmpje, boek, bouwwerk, liedje, rap of … alle ideeën zijn welkom. Op de website https://hb-atelier.online/leerlingen/challenges/ lees je meer hierover. De ideeën worden beoordeeld op originaliteit/creativiteit in uitvoering en inhoud. En je kunt weer leuke prijzen winnen.

 

 

Challenge afgerond, prijswinnaars bekend!

 

Vlak voor de kerst van 2022 is de Challenge afgerond. Meer dan 175 leerlingen hebben meegedaan! Hier lees je wie de prijswinnaars zijn.