MindXperience groot succes!

MindXperience groot succes!

Na een succesvolle pilot zijn we dit schooljaar gestart met de MindXperience.

Wat is de MindXperience?

De MindXperience is een geselecteerd verrijkingsonderwijsaanbod voor de groepen 5 t/m 8, dat je als leerkracht in de klas kan aanbieden en dat we online ondersteunen. De naam MindXperience verwijst naar de ervaringen die kinderen opdoen bij opdrachten, waarbij ze goed moeten nadenken.  De naam is ook een knipoog naar het succesvolle MIND-project (2013) dat eerder in de regio Veghel is ontwikkeld.

Succesvolle start en doorontwikkeling

Inmiddels geven de scholen aan dat ze met meer dan 500 leerlingen deelnemen aan de MindXperience! De deelnemende scholen zijn positief en ze helpen ons ook om het aanbod te verbeteren. Zo weten we welke opdrachten populair zijn en die gaan we dan ook vaker inzetten. Daarnaast kiezen we voortaan voor instructiefilmpjes in plaats van voor online workshops, zodat het voor meer leerlingen mogelijk is om deel te nemen.

De  MindXperience maken we samen met onze eigen professionals. Zo zijn Alice Goossens  (leerkracht Kiem) en Aukje van den Oever (leerkracht SKOSO)  de drijvende krachten achter de MindXperience. En we gaan door! Zo ontwikkelen we samen met Jan van Nuland content voor het jonge kind. De verwachting is dat we volgend schooljaar de MindXperience kunnen uitbreiden met een verrijkingsaanbod voor de groepen 1 t/m 4.

De Mindxperience en de HB Challenge zijn initiatieven die we ook na  de subsidieperiode willen voortzetten, zodat we leerkrachten kunnen ondersteunen bij het vormgeven van inclusief onderwijs!

Inschrijven voor de MindXperience

De nieuwe MindXperience start na de kerstvakantie. Als je nog niet hebt ingeschreven kan je dat via deze pagina doen.

Tags: