Subsidie toegekend door ministerie voor project hoogbegaafdheid!

Subsidie toegekend door ministerie voor project hoogbegaafdheid!

Vorige week kregen we een fantastisch bericht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW): onze subsidieaanvraag voor het project/speerpunt meer- en hoogbegaafdheid is weer goedgekeurd! We zullen deze ondersteuning inzetten om:

  1. De activiteiten van het HB Atelier door te ontwikkelen, te continueren en te borgen.
  2. Een opleiding binnen ons samenwerkingsverband te starten met het gespecialiseerd onderwijs in combinatie met de begaafdheidsprofielschool Vlasgaard.
  3. Maatwerktrajecten voor dubbel bijzondere kinderen en thuiszitters vorm te geven.

 

We gaan enthousiast verder met de ingezette acties en het speerpunt meer- en hoogbegaafdheid. Uiteraard houden we je op de hoogte over de ontwikkelingen.

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met Desirée Nijssen via hoogbegaafdheid@swvpo3006.nl.