Terugblik HB Café: De transfer van HB-beleid naar het onderwijs in de klas

Terugblik HB Café: De transfer van HB-beleid naar het onderwijs in de klas

Op 27 september was de eerste ontmoeting in het HB Café. Voor deze editie waren maar liefst 30 onderwijsprofessionals aangemeld.

Het HB Café van SWV PO 30 06 is een ontmoetingsplek om met elkaar kennis en ervaringen te delen, rondom het thema hoogbegaafdheid. Iedere geïnteresseerde leerkracht, plusklasbegeleider, intern begeleider of coördinator is welkom.

HB Café: De transfer van HB-beleid naar het onderwijs in de klas

De ervaringen die deze middag gedeeld werden sloten goed aan bij de informatiebehoeften van de aanwezige leerkrachten. Dat het een interessant thema was, bleek uit de vele verdiepingsvragen die gesteld werden, het was duidelijk dat de aanwezigen nog veel meer wilden leren! En hoe mooi, dat juist het stellen van vragen de sprekers weer inspireert!

In twee gespreksrondes kwamen we tot de volgende conclusies/aanbevelingen: de verschillen tussen de scholen zijn groot. Het blijft sterk afhankelijk van de leerkracht hoe het passend aanbod voor de HB-leerlingen eruit ziet. Leerkrachten vinden het vaak moeilijk om de theorie op papier te vertalen naar de praktijk van alledag. Een tip die hiervoor gegeven werd is om de doelen gericht te formuleren op het leren van elk, wat kan helpen om goed te differentiëren. Uitgangspunt is daarbij dat ieder kind iets nieuws leert in deze les, ook de HB leerlingen.

Wat betreft het maken en borgen van beleid is het vooral van belang om dit samen met het hele team te doen, zodat het overal in de organisatie in ontwikkeling blijft. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het benoemen van ‘een kartrekker’ die het thema op de agenda houdt.
  • Zorgen dat de school de actuele ontwikkelingen kan blijven volgen.
  • Neem HB op in de zorgcyclus.
  • Maak een online plek waar materialen verzameld worden, zowel theoretische als praktische.

Om echt de transfer van beleid naar onderwijs te maken, is het belangrijk om aanpassingen steeds te vertalen naar pedagogische en didactische leerkrachtvaardigheden.

Van elkaar leren

We hebben deze middag een mooie uitwisseling van informatie, ervaringen en beleidstukken gezien, waarbij de mooiste observatie was dat we zoveel van elkaar kunt leren!

Het volgende HB-café is op 31 januari 2024. Houd onze website, nieuwsbrief en socials in de gaten voor meer informatie. Zien we je dan (weer)?