Webinar 15 februari: Onderpresteren door Dr. Eleonoor van Gerven

HB-Atelier_Project_Jeugdhulp_Onderwijs

Webinar 15 februari: Onderpresteren door Dr. Eleonoor van Gerven

Werk jij bij een van de scholen/besturen van SWV PO 30 06? En wil je meer leren over hoogbegaafdheid? Het HB Atelier organiseert interessante webinars door ervaren sprekers. Op 15 februari wordt door  Dr. Eleonoor van Gerven een webinar verzorgd over  “onderpresteren”. Het webinar start  15.30uur en eindigt om 17.30uur 

‘Onderpresteren’

Van begaafde leerlingen verwachten we dat zij altijd op “aan” staan om te leren. We verwachten dat ze goede prestaties halen en goed zijn in alle vakken. Als begaafde leerlingen dat niet doen, dan stellen ze ons teleur en noemen we ze al snel onderpresteerders. Door die insteek reduceren we begaafde leerlingen tot waar te nemen topprestaties en ontnemen we hen het recht op een leerproces.

Prestaties zijn slechts een vorm van gedrag. Gedrag is het resultaat van de interactie tussen de persoon en zijn omgeving. Als een leerling zich niet ontwikkelt zoals wij verwachten of als die ontwikkeling zich niet vertaalt in prestaties die wij verwachten, dan gaat er dus iets mis in de interactie. En als er iets mis gaat in die interactie, dan kunnen we het er niet bij laten om alleen maar naar de leerling te wijzen. Op dat moment is een blik in onze eigen spiegel vereist. Wat doen wij (niet) in ons onderwijs en opvoeding waardoor we deze respons van de leerling ontlokken?

In deze lezing gaan we het begrip “onderpresteren” vervangen door “onderleren”. Vanuit een ecologisch perspectief kijken we naar het ontwikkelingsproces van leerlingen. De leerling maakt deel uit van een breder systeem en wat moet er gebeuren in de afstemming tussen leerling en onderwijs en opvoeding om te zorgen dat die leerling ook echt op “aan” kan gaan?

Dr. Eleonoor van Gerven promoveerde op het opleiden van leraren tot specialist begaafdheid  en publiceerde diverse boeken en is oprichtster van Slim Educatief 

 

Ben je erbij? Meld je dan z.s.m. hier aan: