Webinar begaafdheid en de groeimindset

Webinar begaafdheid en de groeimindset

Op 21 maart 2023 organiseren we een webinar met als thema begaafdheid en de groeimindset. Je leert waarom sommige (hoog)begaafde kinderen vastlopen op uitdagingen.

Dit webinar is bedoeld voor alle professionals (leerkrachten, ib’ers, directeuren en anderen) van SWV PO 30 06. Twee weken na het webinar is er een intervisie. Deze heeft hetzelfde thema. Met elkaar maken we dan de koppeling naar de dagelijkse praktijk in de scholen van ons samenwerkingsverband.

Hieronder lees je meer informatie over het webinar en de intervisie. Ben je erbij? Schrijf je dan in via de volgende links:

 

Webinar 21 maart 2023 (15.30 – 17.30 uur)

Herken je het gevoel dat ‘hij het wel kan, maar niet doet’? Of ken je een begaafde leerling die ontzettend bang is om fouten te maken? Dit is veelvoorkomend gedrag bij kinderen met een hoog ontwikkelingspotentieel. En dat is soms best lastig te begeleiden!

In dit webinar leer je waarom sommige (hoog)begaafde kinderen vastlopen op uitdagingen. Hun mindset speelt daarbij namelijk een belangrijke rol: hoe denken zij over intelligentie, talenten en hun capaciteiten? We bespreken waarom mindset bij hoogbegaafde kinderen extra aandacht nodig heeft en welke karakteristieken van (hoog)begaafden de verschillende mindsets kunnen versterken. In enkele korte werkvormen bespreken we tips om de groeimindset meer te stimuleren. En uiteraard is er ruimte om vragen te stellen.

Voorbereiding
Er wordt van de deelnemers verwacht dat zij in basis weten wat de vaste en groeimindset inhoudt. Je kunt hierover meer lezen in dit korte artikel.

Over Lonneke Snijder
Dit webinar wordt gegeven door Lonneke Snijder van Platform Mindset. Lonneke heeft als leerkracht en als specialist (hoog)begaafdheid in haar eigen coachingspraktijk veel ervaring opgedaan in het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen, hun ouders en hun leerkrachten. Vanuit dit werk merkte zij hoeveel invloed de groeimindset heeft op de ontwikkeling van de leerlingen. Daarom startte zij in 2017 Platform Mindset met als missie om álle kinderen (van 0-99 jaar!) in Nederland te helpen met het ontwikkelen van de groeimindset.

 

Intervisie 4 april 2023 (15.30 – 17.00 uur)

In deze intervisiebijeenkomst pakken we door op het thema van het webinar. Deelnemers kunnen casussen inbrengen die we samen bespreken. Daarnaast kunnen er ook verdiepende vragen gesteld worden over begaafdheid en de groeimindset.

Ook als je het webinar niet kunt bijwonen ben je van harte welkom bij de intervisie.