Webinar en intervisie hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit

Webinar en intervisie hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit

Op 17 januari 2023 organiseren we een webinar met als thema hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Na afloop van dit webinar heb je kennis gemaakt met het thema hoogsensitiviteit en hoe je deze kinderen eerder kunt signaleren, begrijpen en begeleiden. Je wordt jezelf bewuster van je eigen denken en handelen, waardoor je beter kunt afstemmen.

Dit webinar is bedoeld voor alle professionals (leerkrachten, ib’ers, directeuren en anderen) van SWV PO 30 06. Twee weken na het webinar is er een intervisie. Deze heeft hetzelfde thema. Met elkaar maken we dan de koppeling naar de dagelijkse praktijk in de scholen van ons samenwerkingsverband.

Hieronder lees je meer informatie over het webinar en de intervisie. Ben je erbij? Schrijf je dan in via de volgende links:

 

Webinar 17 januari 2023 (15.30 – 17.30 uur)

Hoogbegaafden leven intens en zijn op verschillende gebieden zeer fijngevoelig. Zowel intern als extern hebben deze kinderen veel prikkels te verwerken, die ook nog eens heftig beleefd worden. Thuis en zeker op school kan dit tot problemen leiden. Zorgen, angsten, prikkelbaarheid, boosheid, druk gedrag of juist stil, alleen en kwetsbaar…

Voor deze kinderen is het belangrijk dat ze zich begrepen en gehoord voelen. Dat ze iemand hebben met wie ze al hun gedachten en gevoelens kunnen delen. En dat er volwassenen zijn die hen helpen om weerbaarder te worden voor de overweldigende ervaringen.

Over Monique Leijten

Monique begeleidt binnen haar praktijk Fijngevoeligbrein Talentbegeleiding hoogsensitieve hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen. Als specialist hoogbegaafdheid volgt ze vanuit de integrale psychologie een tweesporenbeleid. Monique zoekt in haar begeleiding naar de balans tussen de westerse wetenschap (de objectieve kennis) en de oosterse wijsheid (het subjectieve gevoelsleven). Dit doet ze altijd vanuit een creatieve insteek, omdat ze graag de verbinding maakt tussen het denken-voelen-willen en het handelen. Een paar dagen per week werkt Monique als onderwijsadviseur binnen het voltijd hb onderwijs en begeleidt ze twice exceptionels. Daarnaast verzorgt ze voor Novilo de gevorderden opleiding tot talentbegeleider en geeft ze diverse kortere modules over hoogsensitiviteit en het coachen van hb kinderen.

Intervisie 31 januari 2023 (15.30 – 17.00 uur)

In deze intervisiebijeenkomst pakken we door op het thema van het webinar. Deelnemers kunnen casussen inbrengen die we samen bespreken. Daarnaast kunnen er ook verdiepende vragen gesteld worden over hoogsensitiviteit in relatie tot meer- en hoogbegaafdheid.

Ook als je het webinar niet kunt bijwonen ben je van harte welkom bij de intervisie.