Webinar 5 april : ‘Terug naar de tekentafel: Mogelijke uitingen van hoogbegaafdheid in kindertekeningen’ door Sven Mathijssen

Webinar 5 april : ‘Terug naar de tekentafel: Mogelijke uitingen van hoogbegaafdheid in kindertekeningen’ door Sven Mathijssen

Werk jij bij een van de scholen/besturen van SWV PO 30 06? En wil je meer leren over hoogbegaafdheid? Het HB Atelier organiseert interessante webinars door ervaren sprekers. Het volgende  webinar van dit schooljaar wordt door Sven Mathijssen verzorgd  op dinsdag 5 april 2022 van 19.30 tot 21.30 uur en heeft als thema:

Terug naar de tekentafel: Mogelijke uitingen van hoogbegaafdheid in kindertekeningen

Deze presentatie gaat over het promotieonderzoek naar ‘exceptionele kenmerken’ in menstekeningen van jonge kinderen (4 tot en met 6 jaar) en in hoeverre deze verband houden met hoogbegaafdheid. In de presentatie worden een wetenschappelijke onderbouwing en praktische relevantie besproken, welke bevindingen er tot nu toe uit de onderzoeken naar voren zijn gekomen en wat de toekomst nog moet uitwijzen.

Uitzonderlijk talent en bijbehorende prestaties hebben de mens gefascineerd sinds deze in maatschappijen leeft. Het is dan ook niet vreemd dat men zich lang geleden al afvroeg waar dit talent uit voort kon komen. Verschillende visies zijn sindsdien de revue gepasseerd, variërend van talenten als goddelijke gegeven gaven tot kenmerken die objectief meetbaar zijn. In het licht van mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid verschuift de visie momenteel steeds meer naar het signaleren van behoeften en hoe daar aan tegemoet te komen. Daarvoor zijn verschillende methoden ontwikkeld, maar tekeningen (meer specifiek: menstekeningen) zijn voor dit doel nog niet grondig onderzocht.

Sven Mathijssen

Sven Mathijssen is plaatsvervangend hoofdopleider bij de Radboud International Training on High Ability (RITHA) en docent bij de European Council for High Ability (ECHA)-opleiding. Naast zijn werkzaamheden als plaatsvervangend hoofdopleider en docent is hij externe promovendus bij Tilburg University. Binnen zijn promotieonderzoek analyseert hij menstekeningen van kinderen met kenmerken van begaafdheid. Het doel van het onderzoek is een instrument te ontwikkelen waarmee jonge kinderen (3-6 jaar) kunnen worden gesignaleerd voor wie het reguliere curriculum op scholen onvoldoende voorziet in de onderwijsbehoeften. Sinds januari 2021 is Sven de inhoudelijk hoofdredacteur van ‘Talent’, een populair-wetenschappelijk tijdschrift over hoogbegaafdheid.

Ben je erbij? Meld je dan z.s.m. hier aan: